Pædagog eller anden socialfaglig medarbejder søges til kvindekrisecenter § 109 i Espergærde

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en pædagog med tiltrædelse den 01.06.2024. Stillingerne er på 37 timer.

Annas Kvindehjem har plads til 11 kvinder og deres eventuelle børn. Krisecenteret tilbyder voldsudsatte kvinder og deres børn midlertidigt ophold. Vores kerneydelse er at tilbyde sikkerhed, omsorg og støtte. Der kan iværksættes social, pædagogisk, psykologisk, juridisk og økonomisk støtte og bistand.

Opgaver

Som medarbejder bliver du, sammen med dine kollegaer, kontaktperson for nogle af kvinderne, der bor på krisecentret. Din vigtigste opgave bliver at skabe trygge og forudsigelige rammer samt støtte og hjælpe kvinderne og deres medfølgende barn, mens de bor på krisecenteret.

Vi søger medarbejder, der:

 • Er anerkende og respektfuld i din tilgang til såvel kvinderne og deres børn samt til dine kollegaer.
 • Forstå at arbejde respektfuldt og ydmygt med mennesker i krise.
 • Bidrage til at skabe trygge og forudsigelige rammer for kvinderne og deres børn.
 • Har en bred erfaring med pædagogisk arbejde med børn i forskellige aldre og børn med forskellige psykologiske og sociale færdighed.
 • Kan tilrettelægge aktiviteter i henhold til den enkelte kvinde og dennes barn eller ift. gruppen.
 • Kan koordinere den enkelte kvindes opholdsplan samt udfærdiger udtalelser og underretninger til offentlige myndigheder, samt dokumentation af det konkrete arbejde og resultater heraf.
 • Kan støtte kvinderne i kontakten til forskellige offentlige myndigheder.
 • Kan yde praktisk støtte til kvinderne, herunder f.eks. ledsagelse til møder, udarbejdelse af skrivelser og støtte til strukturering og organisering.
 • Er ekstra opmærksom på medfølgende børns trivsel.
 • Er rolig og tillidsskabende.
 • Kan håndtere og bevare overblik og handlekraft i pressede situationer og konflikter.
 • Er empatisk, struktureret, faglig og relationelt reflekterende.
 • Kan samarbejde tværfagligt på krisecenteret med de øvrige medarbejdere som fx.
 • socialrådgiver, pædagoger, psykolog, ledelse, frivillige mm.
 • At du er fleksibel og har lyst til at arbejde udviklingsorienteret og er i stand til at se nye muligheder og løsninger.
 • At du er fleksibel og villig til at udføre praktisk arbejde, også i samarbejde med kvinderne og deres børn, som del af det pædagogiske tilbud.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet pædagog eller har anden socialfaglig uddannelse
 • Har erfaring med at arbejde på krisecenter, med udsatte kvinder og / eller psykisk sårbare grupper.
 • Har faglig viden og erfaring inden for relations arbejde.
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevne
 • Kan arbejde i døgnvagter, som ligger fra kl. 13.00 – til næste dag kl. 13.30. Arbejde hver anden weekend samt i diverse helligdage.
 • Deltager aktivt i trivselsfremmende tiltag på arbejdspladsen.
 • Deltager aktivt i udviklingen af Annas Kvindehjem.

Vi tilbyder:

 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor det faglige niveau vægtes højt og hvor der er lydhørhed for dine ideer og fagligt input.
 • Refleksion er en naturlig del af arbejdet i hverdagen og der arbejdes kontinuerligt med den socialfaglige og pædagogiske indsats.
 • En tværfaglig medarbejdergruppe, hvor der er højt engagement og plads til humor.
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø.
 • At være med til at udvikle Annas Kvindehjem.
 • Supervision og gode muligheder for kompetenceudvikling.

Løn- og ansættelsesforhold efter nærmere aftale. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest i forbindelse med evt. ansættelse.

Skriftlig ansøgning, eksamenspapir og relevante udtalelser sendes i vedhæftede ansøgningsform.

Ansøgningsfristen er den 19.04.2024 kl. 14.00.

Ansættelsessamtaler forventes af afholdes onsdag den 24.04.2024

Har du yderlige spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til leder Jeanette Holmstrup på tlf. 7199 6186

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Espergærde KKC ApS, Stokholmsvej, 3060 Espergærde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026322

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet