Økonomi- og administrationschef

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Efter en årrække med en økonomichef på deltid opnormerer Espergærde Gymnasium & HF nu ledelsesopgaven omkring økonomi til en fuldtidsstilling, så vores økonomichef dagligt er på gymnasiet. Alt efter ansøgers kompetencer vil stillingen også indeholde øvrige ledelsesopgaver såsom administration, HR, jura eller lignende.

Om jobbet
På Espergærde Gymnasium & HF vil du indgå i vores ledelsesteam på lige fod med rektor, vicerektor og uddanelsesledere, og du skal i samarbejde med resten af ledelsesteamet, TAP-personalet, lærere og elevrepræsentanter have skarpt fokus på økonomisk, administrativ og ledelsesmæssig drift og udvikling i en ungdomsuddannelseskontekst – dvs. med blik for, at vores opgave tager udgangspunkt i eleverne og optimering af deres læring og dannelse.

Dit primære ansvarsområde er økonomistyring. Det drejer sig om:

 • økonomisk drift og udvikling, herunder analyser og konsekvensberegninger, udarbejdelse af budgetter, regnskaber og årsrapporter samt vedligeholdelse og optimering af bl.a. finansiel strategi og regnskabsinstruks
 • kontakt til revisor, bank, realkreditinstitutter samt det administrative fællesskab (Gymnasiefællesskabet) ifm. bl.a. indkøb og bygninger
 • strategisk økonomirådgivning til rektor, ledelsesteam og bestyrelse
 • ledelsesmæssigt ansvar for bygningsvedligehold i samarbejde med vores serviceleder

Derudover vil du skulle varetage ledelse af opgaver og personale. Alt efter erfaring og kompetencer kan det dreje sig om:
 • personaleansvar for medarbejdere i henholdsvis IT-afdelingen, den tekniske serviceafdeling, biblioteket, rengøring samt administrationen
 • skemadrift
 • GDPR og andre juridiske opgaver
 • kvalitetsarbejde (monitorering og udvikling)
 • undervisning af elever

Om dig
Vi søger en økonomi- og administrationschef, der har lyst til og mod på at være med til at lede et stort og velfungerende gymnasium i tæt samarbejde med ansatte og elever.

Din uddannelsesmæssige baggrund er f.eks. revisor, HD, cand.merc., cand.merc.aud. eller lignende. Det vil være en fordel, men intet krav, at du har erfaring med økonomistyring inden for det gymnasiale område herunder kendskab til Navision Stat, SLS, m.fl.

Derudover forventer vi, at du:
 • brænder for tal, ledelse og uddannelse
 • kan trives på et stort gymnasium fuld af liv
 • kan håndtere et alsidigt job med vekslende og til tider uforudsigelige arbejdsopgaver
 • kan være i dialog og samarbejde med forskellige fagprofessionelle personalegrupper og en mangfoldig elevgruppe
 • naturligt kan indgå i et samarbejde om de fælles arbejdsopgaver i administrationen og i det administrative fællesskab
 • kan arbejde selvstændigt og indgå konstruktivt og løsningsorienteret i arbejdet på tværs af organisationen
 • er i besiddelse af gode analytiske og kommunikative evner
 • er empatisk og tillidsbaseret i din tilgang til ansatte og elever - både i forhold til de daglige opgaver, men også i forhold til de mere vanskelige udfordringer
 • fleksibelt kan bevæge dig mellem økonomi, administration og dine øvrige ledelsesopgaver
 • fagligt og kollegialt vil være med til at sætte dit præg på Espergærde Gymnasium & HF

Om Espergærde Gymnasium & HF
Som medarbejder på Espergærde Gymnasium & HF vil du blive en del af et velfungerende kollegialt samarbejde med en uformel arbejdstone præget af venlighed, nysgerrighed og hjælpsomhed. Du vil opleve, at Espergærde Gymnasium & HF prioriterer gode ansættelsesvilkår, og at vi bygger vores udvikling og drift på en meget høj grad af indflydelse fra ansatte og elever.

Espergærde Gymnasium & HF er en statslig, selvejende institution, der udbyder ungdomsuddannelserne STX og HF. Der går ca. 1200 elever på gymnasiet fordelt på 44 klasser (40 gymnasieklasser samt 4 HF-klasser). Vi har ca. 130 ansatte herunder lærere, ledelse, IT, administration, pedeller og rengørings- og kantinepersonale.

Gymnasiets årlige omsætning er på ca. 100 millioner kr. om året. Der rådes over et grundareal på 54.645 m2 herunder et bygningsareal på 12.717 etagemeter. Skolens bestyrelse har 10 medlemmer bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, Region Hovedstaden, folkeskoler, universiteter, ansatte og elever.

Du kan læse mere om gymnasiet på vores hjemmeside: eg-info.dk.

Yderligere oplysninger
Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse pr. 1. august 2024. Første samtale afvikles i uge 19 og 2. samtale i uge 20.

Ansøgning med cv sendes senest den 28/4 på mail til eg@eg-gym.dk mrk. ”Økonomi- og administrationschef” i emnefelt.

Løn aftales i henhold til gældende overenskomst samt kvalifikationer.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset køn, alder og etnicitet.

Du er velkommen til at kontakte rektor Henrik Bæch på mail hb@eg-gym.dk eller tlf. 49 13 42 22 for yderligere oplysninger.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

ESPERGÆRDE GYMNASIUM, Gymnasievej, 3060 Espergærde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026459

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet