Kirketjenervikar i Mørdrup Kirke, Espergærde

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Mørdrup kirke søger kirketjener til et vikariat på fuld tid i tre måneder
Kan du holde hovedet koldt og hjertet varmt?
Er du udpræget serviceminded og har et ønske om at være med til at skabe en levende kirke, så se med her:
Vi søger en positiv, ansvarsfuld person til et vikariat i tre måneder fra 1. januar 2024 til 31. marts 2024: En person, der har mod på i samarbejde med sognets anden kirketjener at løse store og små praktiske opgaver, såvel indendørs som udendørs, så kirken opleves som et rart sted at være. Jobbet indebærer skiftende arbejdstider samt weekendarbejde hver anden uge. Der er fast fridag mandag.
Vi lægger vægt på at du:
• På eget initiativ tager ansvar for dine arbejdsopgaver
• Har ordenssans og blik for detaljer - også når der er travlt
• Har erfaring med IT på brugerniveau
• Er venlig, loyal og imødekommende og har god situationsfornemmelse
• Vil indgå i et positivt samarbejde med øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd
• Er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov
• Har en god fysik til rengøring, køkkenarbejde, opstilling af borde/stole og lignende
• Har en positiv indstilling til arbejdet i folkekirken
Vi tilbyder:
• Et berigende arbejdsfællesskab med andre faggrupper
• En stilling med ansvar og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen
• Et alsidigt job med kontakt til mange brugere af kirkerne
• Løn efter kvalifikationer
• En aktiv kirke med glæde ved traditioner og lyst til at prøve nyt
Mørdrup sogn har 8.904 indbyggere, hvoraf ca. 6.231 er medlemmer af folkekirken. Ved kirken er der – udover denne stilling - ansat 2 præster, 1 kordegn, 1 kirke-kulturmedarbejder, 1 organist, 5 korsangere og 1 kirketjener.
Primære arbejdsopgaver
• Varetage det praktiske arbejde før, under og efter gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer.
• Rengøring af kirken og de tilknyttede lokaler i samarbejde med kirketjenerkollega
Løn og ansættelsesvilkår for vikariatet
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes
Organisationer (OAO-S) samt organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Årslønnen aftales inden for intervallet 288.669 – 372.232 kr.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingen, og rådighedstillægget udgør 27.241 kr. årligt. Desuden ydes et OK18-tillæg på 1.275 kr. årligt. Alle forannævnte beløb er niveau pr. 1. oktober 2023.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Jørgen Schou på telefon 2121 4340, kontaktperson Kylle Holm på telefon 28802493 eller sognepræst Ea Hvitnov på telefon 61558566.
Ansøgningen med relevante bilag stiles til Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060 Espergærde mærket ”kordegn” eller på mail til 9103fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 6. dec.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 12. dec. kl. 12-14.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

MØRDRUP MENIGHEDSRÅD, Vestermarken, 3060 Espergærde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949185

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet